Thông báo, Biểu mẫu

Thông báo Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (05/04/2024)

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (05/04/2024)

Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (05/04/2024)

XEM
XEM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (14/03/2024)

Danh sách ứng viên ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2023-2027 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (16/12/2023)

Thông báo Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 (23/11/2023)

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (22/11/2023)

Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (22/11/2023)

XEM
XEM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (27/10/2023)

Danh sách ứng viên ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2023-2027 (20/04/2023)

Thông báo Bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V, năm 2023-2027 (05/04/2023)

Thông báo tổ chức  ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 năm 2023 (05/04/2023)

Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ 2023 (05/04/2023)

XEM
XEM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (08/03/2023)

Danh sách ứng viên ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2018-2022 (13/06/2022)

Thông báo tổ chức  ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2022 và Dự thảo tài liệu (02/06/2022)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (28/04/2022)

Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2022 (25/04/2022)

Thông báo tổ chức  ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 năm 2021 và Dự thảo tài liệu (07/06/2021)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán năm 2021 (14/05/2021)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (07/05/2021)

Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 năm 2021 (24/04/2021)

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2020 (07/07/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán năm 2020 (23/06/2020)

Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2020 (17/06/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/06/2020)

Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2020 (02/05/2020)

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 năm 2019 (03/06/2019)

Thông báo chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (21/05/2019)

Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 năm 2019 (02/05/2019)

Thông Báo về ngày Đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người SHCK năm 2019 (02/05/2019)

Thông báo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 07/2018 (27/07/2018)

Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 năm 2017 (28/04/2017)

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 năm 2017 (25/04/2017)

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2016 (26/04/2016)

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2016 (06/04/2016)

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 11 năm 2015 (16/04/2015)

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2014 (27/03/2014)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2014 và trả cổ tức năm 2013 (21/03/2014)

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 09 năm 2013 (14/03/2013)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán năm 2013 (28/02/2013)

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 08 năm 2012 (19/03/2012)

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 07 năm 2011 (25/03/2011)

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (29/05/2019)

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt vào ngày 18/5/2018 (08/05/2018)

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt vào ngày 18/5/2017 (17/05/2017)

TB Dịch vụ lưu ký CK miễn phí và Dịch vụ môi giới giao dịch cổ phiếu BTG (17/05/2017)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Agriseco -HCM) đang cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán miễn phí và dịch vụ Môi giới giao dịch Cổ phiểu BTG.

Địa điểm: Agribank Tiền Giang – Số 31 Lê Lợi, Phường 1, TP. MỸ Tho, Tiền Giang

Liên hệ: bà Nguyễn Thị Anh Thư – ĐTDĐ: 0937417606

 

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2015 (06/04/2016)

Thông báo chi cổ tức năm 2014 (16/04/2015)

Thông báo chi cổ tức năm 2013 – đợt 2 (27/05/2014)

Thông báo chi cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (07/04/2014)

Thông báo chi trả cổ tức bổ sung năm 2012 (29/04/2013)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012 (28/02/2013)

Thông báo tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2011 (20/02/2012)

Thông báo tạm chi cổ tức năm 2010 (25/03/2011)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi cổ tức đợt 2 năm 2009 (01/06/2010)

Thông báo đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty CP Bao bì Tiền Giang (03/04/2010)

Công ty Chứng khoán Đầu tư (BSC) thông báo về việc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 48/2010/GCNCP-VSD ngày 25/02/2010 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, cụ thể:

Tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Trụ sở chính: Khu phố Trung Lương, phường 10, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: (84-73) 385 5679            Fax: (84-73) 385 8702

Vốn điều lệ: 11.900.000.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5303000037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 01/4/2006, thay đổi lần thứ 2 ngày 12/9/2005.

Đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại VSD kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2010.

– Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

– Mã chứng khoán:BTG

– Mã ISIN: VN000000BTG9

– Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

– Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

– Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.190.000 cổ phiếu

(Một triệu một trăm chín mươi nghìn cổ phiếu)

– Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 11.900.000.000 đồng

(Mười một tỷ chín trăm triệu đồng)

– Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 26/02/2010, VSD nhận lưu ký số chứng khoán trên.

Ghi chúCông ty cổ phần Bao bì Tiền Giang sẽ đăng ký tham gia giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.          

Thông báo thay đổi nhân sự BKS ngày 27/04/2024 (27/04/2024)

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT ngày 27/04/2024 (27/04/2024)

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Quân (26/04/2024)

Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Trọng Tài (26/03/2024)

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, người đại diện pháp luật tháng 12/2023 và Danh sách người nội bộ và những người có liên quan từ 18/12/2023 (18/12/2023)

Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Ngô Sĩ Tuấn Phương (20/10/2023)

Thông báo thay đổi ban điều hành từ 27/04/2023 (27/04/2023)

Thông báo thay đổi nhân sự BKS tháng 04/2023 và Danh sách người nội bộ và những người có liên quan  (27/04/2023)

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT tháng 04/2023 và Danh sách người nội bộ và những người có liên quan  (27/04/2023)

Thông báo Uỷ quyền thực hiện công bố thông tin cho bà Lê Thị Thanh Hằng (25/04/2023)

Thông báo huỷ bỏ quyền thực hiện công bố thông tin của ông Nguyễn Hồng Nhân (11/04/2023)

Thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc của ông Nguyễn Hồng Nhân (11/04/2023)

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT tháng 06/2022 (25/06/2022)

Bảng cung cấp thông tin thành viên HĐQT tháng 06/2022 (25/06/2022)

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Anh Vũ (22/04/2022)

Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Lê Thanh Khiêm (22/04/2022)

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Võ Thanh Tòng (07/06/2021)

Thông báo thay đổi Người đại diện theo pháp luật tháng 02/2021 (01/02/2021)

Thông báo thay đổi nhân sự cấp quản lý tháng 10/2020 (06/10/2020)

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT tháng 06/2019 (21/06/2019)

Thông báo thay đổi Người đại diện theo pháp luật và nhân sự cấp quản lý tháng 06/2019 (01/06/2019)

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT tháng 11/2017 (03/11/2017)

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT tháng 02/2017 (28/02/2017)

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 từ ngày 02/01/2024 (03/01/2024)

Thông báo xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2023 (18/09/2023)

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 từ ngày 04/05/2023 (08/05/2023)

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 từ ngày 22/12/2021 (22/12/2021)

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 từ ngày 03/02/2021 (05/02/2021)

Thông báo xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2018 (13/03/2019)

Thông báo các tiêu chuẩn và điều kiện ứng tuyển thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 (09/05/2018)

BIỂU MẪU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1- Thư đề cử Thành viên BKS  (05/04/2024)

2- Thư ứng cử Thành viên BKS (05/04/2024)

3- Sơ yếu lý lịch mẫu (05/04/2024)

4- Biên bản họp nhóm (05/04/2024)

5- Giấy ủy quyền (05/04/2024)

BIỂU MẪU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

1- Thư đề cử Thành viên HĐQT (22/11/2023)

2- Thư ứng cử Thành viên HĐQT  (22/11/2023)

3- Sơ yếu lý lịch mẫu (22/11/2023)

4- Biên bản họp nhóm (22/11/2023)

5- Giấy ủy quyền (22/11/2023)

BIỂU MẪU TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1- Thư đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 (05/04/2023)

2- Thư ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 (05/04/2023)

3- Sơ yếu lý lịch mẫu (05/04/2023)

4- Biên bản họp nhóm (05/04/2023)

5- Giấy ủy quyền (05/04/2023)

BIỂU MẪU TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1- Thư đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 (02/06/2022)

2- Thư ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 (02/06/2022)

3- Sơ yếu lý lịch mẫu (02/06/2022)

4- Biên bản họp nhóm (02/06/2022)

5- Giấy Uỷ Quyền (02/06/2022)

Mẫu đăng ký giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (24/04/2018)

Mẫu đăng ký giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (08/04/2016)