XEM VÀ TẢI THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

XEM THÔNG BÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC GIA VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ