Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2024, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang vận động lao động nữ hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2024 nhằm tạo không khí vui tươi, lan tỏa vẻ đẹp áo dài, đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh, quảng bá chiếc áo dài và khẳng định chủ quyền áo dài của Việt Nam.