Ngày 27/06/2024 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bao bì Tiền Giang với các hành vi vi phạm sau:

  • Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật;
  • Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Tổng mức phạt: 185 triệu đồng.

XEM QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT ĐÍNH KÈM