Ngày 17/01/2023, Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hội nghị.