Sáng ngày 08/5/2015, Đại hội Chi bộ cơ sở Công ty CP Bao Bì Tiền Giang lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 – 2020) chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có đồng chí Trương Văn Ảnh UV BTV Đảng ủy TCT Lương Thực Miền Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng UV BCH phó trưởng Ban Dân vận Đảng ủy TCT và lãnh đạo các Ban thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam cùng 29/30 đảng viên của Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Công ty CP Bao Bì Tiền Giang đã thực hiện nhiều chương trình hành động và Nghị quyết của Bộ Chính trị, BCH Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty LTMN. Bên cạnh đó Chi bộ tham gia nhiều hội nghị chuyên đề về công tác Dân vận, về Văn hoá Doanh nghiệp, về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhiều Nghị quyết chuyên đề khác để tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã quán triệt và thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Tổng công ty, tổ chức tốt công tác SXKD, giải quyết việc làm đảm bảo thu nhập, đời sống cho CBNVC-NLĐ, góp phần ổn định kinh tế – xã hội.

Từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty đã bán ra bao PP 81.867.366 cái, bình quân 1 năm 16.373.473 cái; bao PE 897,06 tấn, bình quân 1 năm 179,41 tấn; doanh thu 435,680 tỷ đồng, bình quân 1 năm 87,136 tỷ; nộp ngân sách 25,428 tỷ đồng, bình quân 1 năm 5,086 tỷ đồng; lợi nhuận 25,252 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 1 năm 5,050 tỷ, lợi nhuận trong nhiệm kỳ đạt 213,68% so với vốn điều lệ của Công ty.

Với mục tiêu “ Củng cố và phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ công ty, phấn đấu xây dựng Chi bộ hằng năm đếu đạt trong sạch vững mạnh toàn diện. Tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý nội bộ và công tác cán bộ, xây dựng một đội ngũ có tính chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực hoạt động SXKD.”  Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Công ty CP Bao Bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

  1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

– Tốc độ tăng doanh thu tăng bình quân 2% năm, cả nhiệm kỳ 10%. (so với kế hoạch doanh thu năm 2015).

– Tốc độ tăng trưởng vốn, tổng tài sản bình quân 2% năm.

– Chỉ tiêu nộp ngân sách theo quy định của nhà nước.

– Chỉ tiêu lợi nhuận tăng bình quân tăng 2% năm (so với với kế hoạch lợi nhuận năm 2015).

– Giải quyết việc làm tăng 2% năm.

– Thu nhập bình quân tăng 10% năm.

 Chăm lo đời sống văn hoá tinh thần tốt.

  1. Chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị:

– Tổ chức cơ sở đảng hằng năm đạt trong sạch vững mạnh.

– Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ tối thiểu 95%, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Lãnh đạo Công đoàn công ty đạt vững mạnh xuất sắc.

– Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Công ty đạt danh hiệu tiên tiến.

Đại hội đã bầu ra BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí. Ông Võ Thanh Tòng  Phó Giám đốc Công ty được bầu làm Bí thư Chi bộ Công ty CP Bao Bì Tiền Giang nhiệm kỳ 2015-2020.