Sáng ngày 23 tháng 03 năm 2023 tại Công ty CP Bao Bì Tiền Giang đã diễn ra Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham dự của 60 đại biểu trên tổng số 61 đoàn viên công đoàn của toàn Công ty.

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lương thực Tiền Giang đã tới dự Đại hội.

Đại hội đã báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI 2023 – 2028, Đại hội cũng được nghe tham luận của các  tổ Công đoàn bộ phận;

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí. Uỷ ban kiểm tra gồm 03 đồng chí. Đ/c Đoàn Thanh Phong đắc cử Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty nhiệm kỳ VI 2023 -2028.