Sáng 17/09/2010, Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang được tiến hành tại văn phòng Công ty với sự tham dự của 172 đại biểu  cho hơn 192 đoàn viên công đoàn của toàn Công ty;

          Ông Nguyễn Trọng Hoàng Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lương thực Tiền Giang đã tới dự Đại hội;

          Đại hội đã báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III 2010 – 2012, Đại hội cũng được nghe tham luận của các  tổ Công đoàn bộ phận;

          Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang và Lãnh đạo Công ty Cổ Phần Bao Bì đã có những ý kiến đóng góp, chỉ đạo sát sao. Nhìn chung, các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn cơ sở Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời tiếp tục góp ý, bổ sung với mong muốn BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực hơn nữa, vượt qua những thách thức, khó khăn, phấn đấu xây dựng hoạt động Công đoàn ngày một phát triển, lớn mạnh;

          Qua thời gian 2 năm hoạt động, tập thể cán bộ đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực phong trào thi đua, quyết tâm vượt qua khó khăn, tăng cường đoàn kết nhất trí, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng hàng hóa, thực hiện tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, góp phần đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động;

          Để phát huy những thành tựu đã có và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, bước vào thời kỳ mới, Công đoàn cơ sở Công ty đã đề ra phương hướng với mục tiêu: “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức các phong trào thi đua và chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, đoàn viên, xây dựng mối đoàn kết, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, vì sự ổn định, phát triển của Công ty”;

          Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012 gồm 09 đồng chí. Ban Thường Vụ gồm 03 đồng chí. Đ/c Võ Thanh Tòng đắc cử Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty nhiệm kỳ X 2010 -2012.