BAN LÃNH ĐẠO
Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát
(Cập nhật: 09/01/2015, 03:21 am, số lượt xem: 1 )

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông   LÊ THANH KHIÊM

Chủ tịch HĐQT

2

Ông VÕ THANH TÒNG

Thành viên HĐQT

3

Ông TRẦN VĂN TƯỞNG

Thành viên HĐQT

4

Ông ĐOÀN THANH PHONG

Thành viên HĐQT

5

Ông   TRƯƠNG VĂN HÚA

Thành viên HĐQTBAN GIÁM ĐỐC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông VÕ THANH TÒNG

Giám đốc

2

Ông TRẦN VĂN TƯỞNG

Phó Giám đốc
BAN KIỂM SOÁT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà    NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

Trưởng ban

2

Ông   LÂM ANH TUẤN

Thành viên

3

Ông   NGUYỄN TẤN HƯNG

Thành viên

TÌM KIẾM

Google
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Liên kết website
THỐNG KÊ