BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính năm 2012
(Cập nhật: 04/02/2013, 09:53 am, số lượt xem: 3175 )

1. Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh.

2. Báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo.

3. Bảng cân đối kế toán

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tập tin đính kèm:Báo cáo QTTC năm 2012

TÌM KIẾM

Google
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Liên kết website
THỐNG KÊ