BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính năm 2011
(Cập nhật: 30/01/2012, 01:41 am, số lượt xem: 4009 )

 1. Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh.

 2. Báo cáo tài chính  và thuyết minh báo cáo.

 3. Bảng cân đối kế toán

 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tập tin đính kèm:Báo cáo kinh doanh năm 2011

TÌM KIẾM

Google
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Liên kết website
THỐNG KÊ