Tin tổng hợp
THÔNG BÁO
(Cập nhật: 09/05/2018, 07:05 am, số lượt xem: 1253 )
Thông báo về các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2022

1. Thông báo về các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2022          

2. Sơ yếu lý lịch
3. Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS

Tập tin đính kèm:Thông báo về các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HDQT và B

TÌM KIẾM

Google
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Liên kết website
THỐNG KÊ