TỔNG QUAN
Giới thiệu Công ty
(Cập nhật: 06/04/2010, 09:47 am, số lượt xem: 1019 )

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY


 

- Tên đơn vị:                CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

- Tên tiếng Anh:           TIENGIANG PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt:                TIGIPACK

- Địa chỉ:                       KP Trung Lương, P.10, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Mã số thuế:                1 2 0 0 5 6 8 1 5 1

- Điện thọai:                  073 3858684 – 3858702 – 3858703

- Fax:                            (84-73) 3858702

- Email:                         tigipack@vnn.vn   

- Ngành, nghề kinh doanh:

      + Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bao bì các loại.

      + Nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng.

      + Chuyển giao công nghệ thuộc ngành bao bì.

      + Kinh doanh lương thực.

 


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Công ty C Phn Bao Bì Tin Giang tin thân là Doanh nghip nhà c trực thuộc Công ty Lương thực Tin Giang Tổng Công ty Lương thực Min Nam.

Ngày 09 tháng 12 năm 2004, theo Quyết đnh s 4439/QĐ/BNN-TCCB do B tng Bộ Nông nghip và Phát trin ng thôn ban hành chuyn b phn doanh nghip nhà c Xí nghip Bao bì Lương thc Tin Giang thành Công ty C Phn Bao Bì Tin Giang.

Công ty C phn Bao bì Tin Giang chính thc hot động i hình thức Công ty c phn theo giy CNĐKKD số 5303000037 do y ban Nhân dân Tnh Tin Giang - S Kế hoạch & Đu tư cấp ngày 01/04/2005 ăng ký thay đổi ln thứ 2, ngày 12/09/2005).

Chuyn sang hot động i mô hình Công ty c phn, Công ty đã không ngng nỗ lực nâng cao năng lực sn xut, m rộng thị phn, gia tăng giá trị doanh nghip, ngày ng chứng t đưc khả năng của nh trong cạnh tranh tn đưng hội nhp góp phn vào vic thực hin nhim vụ phát trin kinh tế - xã hội của đt c.

Vi dây chuyn công nghệ hin đi đồng bộ, hu hết k sư, công nhân đu đã đưc đào to và tng thành t thc tế kết hp vi h thống qun lý cht lưng đt tiêu chun quốc tế ISO 9001:2008, Công ty đã trở thành một Doanh nghip hàng đu v công ngh, sn lưng cht lưng sn phm.


 


THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


Năm 2004

Huân chương lao động hạng Ba từ năm 2000 đến năm 2004 cho đơn vị đã có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 591/2005/QĐ/CTN ngày 15/6/2005 của Chủ tịch nước.

Năm 2005

Bằng khen của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam cho đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2005 theo Quyết định số 61/QĐ-TCT/VP ngày 27/3/2006 .

Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2005 theo Quyết định số 1317/QĐ-BNN/VP ngày 09/5/2006.

Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam cho đơn vị đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2005 theo Quyết định số 951/QĐ-TCT/VP ngày 28/12/2005.

Năm 2006

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006 theo Quyết định số 13/QĐ-BNN/VP ngày 04/1/2007.

Năm 2007

Bằng khen của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam cho đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007 theo Quyết định số 93/QĐ-TCT/VP ngày 04/4/2008.

Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007 theo Quyết định số 902/QĐ-BNN/VP ngày 25/3/2008.

Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam cho đơn vị đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007 theo Quyết định số 72/QĐ-TCT/VP ngày 24/3/2008.

Năm 2008

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2008 theo Quyết định số 4145/QĐ-BNN/TCCB ngày 29/12/2008.

Năm 2009

Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam cho đơn vị đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009 theo Quyết định số 637/QĐ-TCT/VP ngày 28/12/2009.

Huân chương lao động hạng Nhì từ năm 2005 đến năm 2009 cho đơn vị đã có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 1258/2010/QĐ/CTN ngày 13/8/2010 của Chủ tịch nước.

Năm 2010

Bằng khen của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010 theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 10/2/2011.

Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam cho đơn vị đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010 theo Quyết định số 619/QĐ-TCT/VP ngày 20/12/2010.

Năm 2011

Bằng khen của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011 theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 21/2/2012.

Cờ thi đua xuất sắc của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011 theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 21/2/2012.

Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011 theo Quyết định số 2475/QĐ-TTg ngày 30/12/2011.

Năm 2012

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012 theo Quyết định số 3247/QĐ-BNN/TCCB ngày 27/12/2012.

Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012 theo Quyết định số 256/QĐ-TTg ngày 30/1/2013.

TÌM KIẾM

Google
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Liên kết website
THỐNG KÊ